søndag 2. mai 2010

EMTACL10: dag 2 - den lange versjonen

Dag 2 ble en travel dag med utrolig mange interessante foredrag. Her følger en ganske kort (lang!) oppsummering av det jeg fikk med meg.

Første mann ut på tirsdag var Chris Clarke med foredraget Linking education data. Han startet med en slags oppsummering av webben fram til nå, hvor vi er gått fra systemer til relasjoner på et personlig nivå, med dagens fokus på deling, kommunikasjon og interaksjon. Han fikk særlig respons på sin kommentar om at ”there will always be more smart people outside your organization than innside”! Ved å åpne opp data gir man derfor disse smarte menneskene mulighet til å ta dine data videre til nye nivåer. Om du skjønner hva jeg mener. ”Linked open data allow unconstrained, unplanned innovation.”

Graham McCarthy var neste mann ut og holdt et meget inspirerende foredrag om bibliotektjenester på mobilen: Library trailblazing: implementing a student-focused, university-wide mobile portal. Med sin entusiasme og sine elegante mobil-løsninger imponerte han såpass at det ble diskutert om ikke et norsk bibliotek kunne adoptere denne mannen. Vi kunne for eksempel dele på ham – 2 måneder i Tromsø, 2 i Trondheim etc. :-) Mobile teknologier er for øvrig uunngåelig og noe det helt sikkert er fornuftig å legge ressurser i. Jeg fikk også med meg et annet foredrag om dette, nemlig Hassan Sheik fra The Open University i UK, med presentasjonen: ”Developing and mobilizing the information skills for students on the move: a study of information literacy content development and delivery in practice. De har blant annet laget små informasjononskompetanse-enheter tilpasset mobilen.

Andrew Walsh var også innom mobiltelefoner (blant annet) i sin presentasjon, ”Blurring the boundaries between our physical and electronic libraries”. En undersøkelse har vist at de studentene som bruker bibliotekets e-ressurser gjerne får bedre karakterer enn andre. Det var imidlertid ingen sammenheng mellom karakterer og bruk av det fysiske biblioteket! Han mener vi må dra nytte av den teknologien som finnes for å gjøre det fysiske biblioteket mer attraktivt, for eksempel utnytte RFID-tags til flere formål.

E-bøker er noe som diskuteres på de fleste bibliotek for tiden. Geir Ugletveit og Andrea Gaspari presenterte lesebrett-prosjektet til UBO. Interessant, ettersom vi i Tromsø jobber med det samme. Også neste foredrag, av Emma Tonkin fra UKOLN i UK, omhandlet e-bøker: Remix, repackage, deliver: a case study for the e-book platform.

Dagens siste sesjon var det jeg som ledet, og jeg må innrømme at jeg til tider var mer opptatt av å passe tiden til foredragsholderne enn å lytte til det de sa! (Jada, jeg er en amatør på dette!) Men det var en meget god sesjon – såpass fikk jeg med meg :-)

Alan Brine åpnet denne avdelingen med å fortelle oss om et prosjekt i regi av programmet The Higher Education Academy Pathfinder. De har lagt vekk på å øke kompetansen til personalet for å kunne yte bedre service til brukerne. Han pekte på flere ting som er viktig å tenke på når man tilrettelegger tilbud til brukerne, for eksempel viktigheten av å gi studentene hjelp når DE trenger det, ikke når vi på biblioteket har tid til å holde kurs, og at vi har en tendens til å vise dem alle mulighetene i stedet for å hjelpe dem med å innsnevre valgmulighetene: Information as needed – not a deluge of information.

Neil Smyth viste oss hvordan hans bibliotek har tatt i bruk en virtual flipchart til presentasjoner og informasjon. Det så faktisk ganske kult ut! Flink foreleser var han også.

Dagen ble avsluttet med en demonstrasjon av Clickers, ved Viola Kuldvere og Maru Lundevall fra UiO. Clickers er en type ’response system’, en slags mentometerknapper (som det het i radioprogrammet 10 i skuddet i gamle dager!) der tilhørere avgir respons på gitte spørsmål. Disse er blitt testet ut ved flere bibliotek og undervisningsinstitusjoner, og formålet er blant annet å aktivere studentene og få umiddelbare tilbakemeldinger. Prosjektet ved UB Oslo har vist at clickers er blitt godt mottatt av studentene, og at de er til hjelp i undervisningen, blant annet til assessment, dvs. teste om studentene har hatt utbytte av undervisningen.

Puh - jeg vet at blogginnlegg skal være korte. Med det er ikke alltid lett. Skal skjerpe meg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar