torsdag 20. mai 2010

Tid for slanking

Og her snakker jeg ikke om å gjøre kroppen klar for bikinisesongen!

UB skal skjære ned tidsskriftbudsjettet med 2 millioner kroner, og alle fagansvarlige er nå i full gang med å finne ut hvor vi kan kutte uten at våre brukere blir altfor hardt rammet.

Selv sitter jeg og ser på produktene innenfor humaniora, og det ser ut til at en del databaser vil bli sagt opp, i tillegg til tidsskrift. Vårt mål er at fagmiljøene fortsatt skal ha et godt litteraturtilbud på UB, og det tror jeg vi skal klare, til tross for at en og annen database og en håndfull tidsskrift (eller to) vil forsvinne.

Noen produkter er mer sentrale enn andre og vil ikke bli berørt av kuttene. Selv innbiller jeg meg at for eksempel ISI Web of Science, JSTor, og MLA går en trygg framtid i møte. (Men man vet jo aldri...)

Ta gjerne kontakt om du har synspunkter på dette eller har tidsskrift/databaser du mener er vesentlig for din forskning/dine studier.

mandag 10. mai 2010

Testtilgang på e-bøker De Gruyter

Fram til slutten av juni har alle studenter og ansatte ved UiT tilgang til e-bøkene fra forlaget De Gruyter. Hensikten er å teste innhold og brukervennlighet før vi vurderer kjøp. Benytt denne lenken og test selv. Befinner du deg utenfor campus må du logge på VPN først for å få tilgang.

Alle fagområder er representert, de fleste med mellom 50-200 bøker, men forlaget er særlig sterkt på lingvistikk. Vi hører gjerne din mening om dette tilbudet.

tirsdag 4. mai 2010

Emtacl10: dag 3

På tide å oppsummere før alt går i glemmeboka! 13 sider notater fra 3 dager konferanse! Jeg har med andre ord vært ganske mye våken under de forskjellige presentasjonene! Når jeg nå ser på hva jeg har notert, er det ikke alt jeg skjønner like mye av riktignok. Har en egen evne til å fatte meg i korthet når jeg noterer. Men til tider litt for kort! Akkurat som i studiedagene, når jeg tenker meg om :-)

Programkomiteens egen Guus van den Brekel startet showet med å snakke om "Virtual research networks: towards research 2.0". 2.0-tanken er en del av forskningshverdagen i disse tider - noen institusjoner har kommet lenger enn andre, men det er vanskelig å unngå å forholde seg til sosiale medier om du jobber på for eksempel et universitet. Community is the new content, sa Guus, i tråd med en av de sentrale ideene bak web 2.0 - nemlig deling og spredning av informasjon. Anbefalt bok: Barbara Allen: Supporting research students (2010).

Den mest omtalte taleren for dagen var studenten Ida Aalen med foredraget "I've got Google, why do I need you? A student's expectations of academic libraries" Hun viste seg å være en meget dyktig taler (og snakket veldig godt engelsk!). Hun snakket om sin studiehverdag som papirløs student, og om de utfordringene hun møter i de akademiske labyrinter, om utålmodigheten, om distraksjonene, og om misforståelsene knyttet til begrepet 'digital natives'. "Screentime does not make you competent". Du er altså ikke nødvendigvis mer tekno-kompetent, bare fordi du er vokst opp foran en datamaskin. Hun sier selv at hun er en nerd, og antakelig ikke spesielt representativ for den store studentmassen. Og i mange henseender har hun sikkert rett. Men jeg tror slett ikke hun er unik i sine holdninger til bibliotek og studering. Hun er et meget godt eksempel på at vi i bibliotekene i større grad bør lytte til hva studenter faktisk ønsker at biblioteket skal bidra med. Hver gang en ung, flink student får slippe til i en forsamling som denne er responsen den samme: et slags "Wow! Er det sånn det er der ute?" Studier av brukeratferd er altså i høyeste grad på sin plass når man diskuterer hva bibliotekene skal bruke sine ressurser på framover. Synes jeg da.

Siste del av konferansen var viet temaet Practical web 2.0. Her presenterte Joost Hegle 2 studentprosjekter: Enhancing library services: student projects. Sist ut var Wichor Bramer med "Scientific output on Erasmus MC website and the use of XML: An easy way to manage and standardise the presentation of department’s journal articles". Og midt i mellom var det Karen Buset og jeg som fikk slippe til med noen betraktninger om 2.0-opplæring i bibliotket og våre holdninger til ny teknologi: What happens next? Life after 2.0-training in academic libraries. Ikke så mye fokus på teknologien i seg selv, men oss bibliotekarer som skal jobbe med teknologien for å (forhåpentligvis) forbedre bibliotektjenstene for våre brukere.

Og så var det slutt. Oppsummering ved Ole Husby og en deilig lunsj før vi dro hver til vårt. Og alle var enige om at det var en fin tur. Tilsynelatende. Jeg hørte ingen klager. Og så bare blide mennesker rundt meg. Og jeg synes at teknologinivået stort sett holdt seg innenfor min fatte-evne. Dvs. at man ikke trengte å ha høyere utdanning i informatikk for å kunne skjønne hva som ble sagt på scenen. Jeg håper mange tok med seg spennende tanker og ideer hjem fra Trondheim, og at konferansen ikke nå pensjonerer seg, men at det blir nye muligheter, for eksempel Emtacl12? Responsen og interessen i forkant av og under Emtacl10 tilsier i alle fall at en oppfølger vil bli godt mottatt. Vi venter i spenning. I mellomtiden er det planer om å legge ut alle presentasjone på Emtacl10 sine vevsider. Mange ligger allerede på SlideShare. (Søk på emtacl eller emtacl10)

mandag 3. mai 2010

EMTACL10: dag 2 - den korte versjonen

På konferanser synes jeg det er greit å oppsummere dagens presentasjoner i et blogginnlegg, helst et innlegg for hver dag. Det er enklere å huske ting om man setter seg ned og skriver samme dag. Noen ganger vinner imidlertid det sosiale samværet over bloggskriving, så sånn sett vil antall blogginnlegg fra en konferanse være et tegn på hvor vellykka konferansen var – jo færre innlegg, jo bedre konferanse – sett fra et sosialt synspunkt altså. De gode intensjonene blir altså fort revet vekk i det man får tilbud om å tilbringe kvelden med kollegaer fra inn- og utland. Velg alltid mennesker foran maskiner er dessuten en god leveregel! Emtacl10 var i så måte en stor suksess. Så får bloggingen vente til flyplassen i stedet!

Alt i alt ble dag 2 en meget innholdsrik og lærerik dag, som ble avsluttet med festmiddag på hotellet. På menyen sto kveite til forrett (meget godt), lam (lam er lam, og jeg lar meg sjelden begeistre, heller ikke av dette, men utmerket tilbehør!), og en sjokoladesessert (mye godt tilbehør her også, og absolutt bestått!). Kveldens høydepunkt ble imidlertid underholdningen, som jeg til stadighet glemmer navnet på (Truls Lorentzen og Audun Eriksen), men som jeg kaller ’Grønnsaksbandet’. Jeg har sett dem en gang før og humoren er strålende. Og sannelig kan de ikke spille også! De spiller altså på diverse grønnsaker (’roots music!!!) som gulrot og kålrot, samt en rekke andre greier. Morosamt for de fleste, også bibliotekarer! Ønsker du å vite mer om dag 2 anbefaler jeg the extended version :-)

søndag 2. mai 2010

EMTACL10: dag 2 - den lange versjonen

Dag 2 ble en travel dag med utrolig mange interessante foredrag. Her følger en ganske kort (lang!) oppsummering av det jeg fikk med meg.

Første mann ut på tirsdag var Chris Clarke med foredraget Linking education data. Han startet med en slags oppsummering av webben fram til nå, hvor vi er gått fra systemer til relasjoner på et personlig nivå, med dagens fokus på deling, kommunikasjon og interaksjon. Han fikk særlig respons på sin kommentar om at ”there will always be more smart people outside your organization than innside”! Ved å åpne opp data gir man derfor disse smarte menneskene mulighet til å ta dine data videre til nye nivåer. Om du skjønner hva jeg mener. ”Linked open data allow unconstrained, unplanned innovation.”

Graham McCarthy var neste mann ut og holdt et meget inspirerende foredrag om bibliotektjenester på mobilen: Library trailblazing: implementing a student-focused, university-wide mobile portal. Med sin entusiasme og sine elegante mobil-løsninger imponerte han såpass at det ble diskutert om ikke et norsk bibliotek kunne adoptere denne mannen. Vi kunne for eksempel dele på ham – 2 måneder i Tromsø, 2 i Trondheim etc. :-) Mobile teknologier er for øvrig uunngåelig og noe det helt sikkert er fornuftig å legge ressurser i. Jeg fikk også med meg et annet foredrag om dette, nemlig Hassan Sheik fra The Open University i UK, med presentasjonen: ”Developing and mobilizing the information skills for students on the move: a study of information literacy content development and delivery in practice. De har blant annet laget små informasjononskompetanse-enheter tilpasset mobilen.

Andrew Walsh var også innom mobiltelefoner (blant annet) i sin presentasjon, ”Blurring the boundaries between our physical and electronic libraries”. En undersøkelse har vist at de studentene som bruker bibliotekets e-ressurser gjerne får bedre karakterer enn andre. Det var imidlertid ingen sammenheng mellom karakterer og bruk av det fysiske biblioteket! Han mener vi må dra nytte av den teknologien som finnes for å gjøre det fysiske biblioteket mer attraktivt, for eksempel utnytte RFID-tags til flere formål.

E-bøker er noe som diskuteres på de fleste bibliotek for tiden. Geir Ugletveit og Andrea Gaspari presenterte lesebrett-prosjektet til UBO. Interessant, ettersom vi i Tromsø jobber med det samme. Også neste foredrag, av Emma Tonkin fra UKOLN i UK, omhandlet e-bøker: Remix, repackage, deliver: a case study for the e-book platform.

Dagens siste sesjon var det jeg som ledet, og jeg må innrømme at jeg til tider var mer opptatt av å passe tiden til foredragsholderne enn å lytte til det de sa! (Jada, jeg er en amatør på dette!) Men det var en meget god sesjon – såpass fikk jeg med meg :-)

Alan Brine åpnet denne avdelingen med å fortelle oss om et prosjekt i regi av programmet The Higher Education Academy Pathfinder. De har lagt vekk på å øke kompetansen til personalet for å kunne yte bedre service til brukerne. Han pekte på flere ting som er viktig å tenke på når man tilrettelegger tilbud til brukerne, for eksempel viktigheten av å gi studentene hjelp når DE trenger det, ikke når vi på biblioteket har tid til å holde kurs, og at vi har en tendens til å vise dem alle mulighetene i stedet for å hjelpe dem med å innsnevre valgmulighetene: Information as needed – not a deluge of information.

Neil Smyth viste oss hvordan hans bibliotek har tatt i bruk en virtual flipchart til presentasjoner og informasjon. Det så faktisk ganske kult ut! Flink foreleser var han også.

Dagen ble avsluttet med en demonstrasjon av Clickers, ved Viola Kuldvere og Maru Lundevall fra UiO. Clickers er en type ’response system’, en slags mentometerknapper (som det het i radioprogrammet 10 i skuddet i gamle dager!) der tilhørere avgir respons på gitte spørsmål. Disse er blitt testet ut ved flere bibliotek og undervisningsinstitusjoner, og formålet er blant annet å aktivere studentene og få umiddelbare tilbakemeldinger. Prosjektet ved UB Oslo har vist at clickers er blitt godt mottatt av studentene, og at de er til hjelp i undervisningen, blant annet til assessment, dvs. teste om studentene har hatt utbytte av undervisningen.

Puh - jeg vet at blogginnlegg skal være korte. Med det er ikke alltid lett. Skal skjerpe meg!