fredag 31. mai 2013

Lesegruppe: mai 2013

Lesegruppa hadde møte i mai også, men dessverre var jeg opptatt denne gangen også. Månedens tema var artikkelen "Six social-media skills every leader needs" av Roland Deiser og Sylvain Newton. Fra de som var til stede meldes det om bra diskusjon om bibliotekets forhold til sosiale medier.

Lesegruppa har forresten fått et ordentlig navn: Belyst

Håper jeg kan delta neste gang! Dette er en viktig og fin aktivitet på UB:)


Deiser, Roland og Sylvain Newton: "Six social-media skills every leader needs". McKinsey Quarterly, February 2013. http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/six_social-media_skills_every_leader_needs [Lesedato 10.05.2013]

mandag 13. mai 2013

Sosiale medier igjen

Som forberedelse til UBs lesegruppe i mai har jeg nettopp lest artikkelen "Six social-media skills every leader needs" av Roland Deiser og Sylvain Newton. I tillegg har jeg nylig lest Arne Krokans viktige bok Smart læring: Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring. Begge disse tekstene har fått meg til å reflektere over måten vi på biblioteket (og Universitetet som helhet) formidler tanker om læring.

Til tross for utallige skremselsoppslag i media om farene ved sosiale medier, er det nokså åpenbart at disse ikke er et forbigående fenomen, selv om noen av aktørene helt sikkert ikke kommer til å leve evig, men bli avløst av nye og mer aktuelle produkter. Det som er kommet for å bli er måten vi kommuniserer og samhandler på. Rask spredning av informasjon forventes i de fleste situasjoner. Det samme gjelder muligheten til å komme med tilbakemeldinger og å få respons på det man skriver på nett. Det er også blitt helt vanlig å utveksle erfaringer og tips med mennesker man aldri har møtt. Nettverk er ikke hva det engang var. Nettverket ditt kan nå strekke seg over både landegrenser, generasjoner og fagområder. Hva gjør dette med samfunnet vårt og har det noe som helst å bety for måten vi driver bibliotek på?

Krokan skriver godt og ikke minst overbevisende om hvor viktig det er for skoleverket å ta inn over seg den effekten nye teknologier har på livene våre. Jeg er riktignok ikke 100 % enig i alt han skriver, men en av tingene han gjentar ofte er hvor viktig det er å se på helheten når man tar i bruk ny teknologi. Om man bare benytter teknologien på eksisterende strukturer vil man kunne gå glipp av økte læringseffekter. Hva er for eksempel e-læring? Kan man ta opp en forelesning på video og legge den på nett og dermed klappe seg på skuldra og si at nå har man lagt til rette for fleksibel læring? Eller som Krokan skriver, er det nok å la elvene skrive inn arbeidsoppgavene i et word-dokument og legge det ut på læringsplattformen? Har man tilført læringsprosessen noe vesentlig på denne måten?

Svaret er selvsagt nei i de fleste tilfeller. Man kan ikke klistre ny teknologi på gamle arbeidsprosesser og forvente mirakler. Jeg sier ikke at man skal kvitte seg med de gamle arbeidsprosessene, men noen ganger forandrer verden seg i såpass rask takt at det vil være merkelig om ikke ringvirkningene skal nå landets utdanningsinstitusjoner.

Dette er tanker som bør ligge til grunn for vår undervisning i informasjonskompetanse. Vårt mantra er jo på en måte livslang læring, og er det noe man må være forberedet på i yrkesliv og samfunn ellers er det nettopp endring. Lærer studentene å lære? Lærer de å utnytte teknologien til å skape nettverk og bygge kunnskap i felleskap? Lærer de noe som helst om sosiale medier og faglig oppdatering? Eller fokuserer vi vår undervisning på 'søk og finn'-elementene ved kildebruk. Og hvem er det egentlig som har ansvaret for studentenes digitale kompetanse?

Jeg har dessverre ikke svar på dette Men noen må gå foran og vise vei. Noen må tørre å ta i bruk undervisningsformer og læremidler som er mer i tråd med det arbeidslivet etter hvert vil etterspørre. Jeg tenker at informasjonskompetansebegrepet også skal romme håndtering av sosiale medier som kunnskapskanaler. Vi på UB kan godt utvikle vår kompetanse på dette feltet, mener jeg. Som alle andre utdanningsbibliotek er vår rolle å støtte opp om studentenes læring. Jeg tror ikke jeg personlig er i stand til å utføre spesielt store endringer til høstens undervisning. Men jeg tenker tanken fra tid til annen. Og små endringer hjelper også. Innbiller jeg meg.

mandag 6. mai 2013

UKSG 2013

Should have done this earlier. Impressions and memories are already fading, so I only have a few notes to help me remember. Some things are not easily forgotten, however. This year's highlight: The bumper cars:) This year's disappointment: The food:(

And what about the rest? As usual UKSG is a wonderful conference, which I truly recommend to anyone working in libraries. I'll be extra bold and claim it's the best European library conference I know of. I've been twice now, and the quality and relevance of the presentations are usually of a slightly higher standard than I've seen anywhere else.

This year's opening session however, failed to impress me, with one of the speakers being both dull and uninteresting. But from then on everything got better. My favourite on day 1 was Laurel Haak from ORCID, speaking about connecting research and researchers. In addition, Brian Kelly deserves mention for his talk about "Spotting tomorrows key technologies" and how we need to base our decisions on evidence.

Day 2 got a flying start with very good presentations by Lynn Connaway and Joshua Harding, both focusing on students and their expectations of libraries. If you have time, watch Hardings presentation on YouTube! He might not represent your average student today, but maybe tomorrow!

Of the break-out sessions I particularly liked Liz Waller and Sarah Thompson who talked about the work that has been done at the University Library of York to enhance user satisfaction. "Great expectations: how libraries are changing to meet student needs" was the title of their talk. (Couldn't find it on SlideShare.)

I also enjoyed several sessions on metrics (and altmetrics). Linda Bennett, Paul Groth and Mike Taylor all gave illuminating talks on the topic.

Day 3 had to be cut very short for my part in order to catch the direct flight from London to Tromsø, but managed to be present at the first couple of hours before rushing to the train station. After Simon Inger it was farewell to Bournemouth from me.

There's more to UKSG than just the presentations. The fact that this is a conference for both librarians and publishers makes it stand out from the rest. I like that we are presented with other viewpoints than just the librarian's. And I like the way these two different cultures come together at UKSG. Yes, they are constantly trying to sell you their products, but they are also showing you the information world from their point of view. Which can actually be useful for libraries.

As always UKSG is a very social conference. There are plenty of networking opportunities, and best of all: there's always dancing after the conference dinner. (For any foreign readers: no one dances at Norwegian library events!) Every year has its own theme and this year's was 'fun fair'. I truly hadn't suspected that they'd actually create a fun fair at the dinner location, but they had. With rodeo bulls and bumper cars and what not. My initial skepticism to the bumper cars evaporated fairly quickly after the first ride, and I laughed and screamed through several more:) In another room, a grumpy DJ played old and new classics and provided a bit of exercise for dance hungry librarians. (He refused to play any of my song suggestions, so I wasn't impressed at all!) Kudos to the Swedish delegation for stamina on the dance floor, by the way:) The quiz night was also fun, but I'm deeply disappointed that the quizmaster couldn't come up with newer artists in the music section than Rick Astley. We're not all half retired, even though we work in libraries!

Last, but not least: I've spent the last 10-20 years trying to persuade people that British cuisine is so much better than its reputation and can compete with the French kitchen any day. But what is wrong with Bournemouth? I've never had so much horrible food at a conference before. Apart from a very nice meal on Sunday evening with CUP, the rest of the meals consisted of cardboard in various shapes and textures. The quiz-food was absolutely horrid! Hope things taste better in Harrogate next year:)

Videos from the plenary sessions are available on YouTube.

PS. Apologies to all the other great speakers who are not mentioned here, simply because my notes weren't good enough!