tirsdag 6. september 2011

Ny bok: Informasjonskompetanse

Det siste året har en kollega, Vibeke Bårnes, og jeg jobbet jevnt og trutt med et bokprosjekt. I august ble "barnet" vårt sendt ut til landets bokhandlere, klar til å beskues av interesserte lesere. Boka heter Informasjonskompetanse: En håndbok i kildebruk og referanseteknikker og kom ut på Høyskoleforlaget.

Hovedmålgruppa for boka er studenter, men vi ser at den også kan ha stor verdi for f.eks. lærere, bibliotekansatte og andre som jobber med behandling av informasjon.

Vi har tatt utgangspunkt i den undervisninga vi har drevet på med ved Universitetsbiblioteket i Tromsø de siste 7-8 årene. Boka har derfor et mer praktisk enn teoretisk preg. Blant temaene vi tar opp kan vi blant annet nevne søketips, kildekritikk, plagiering, referanser og oppgaveskriving. (Fullstendig innholdsfortegnelse.)

Selve bokprosessen har vært overraskende smertefri. Fra UB fikk vi lov til å bruke ca. 40 arbeidsdager på skrivearbeidet. Resten har vi mer eller mindre gjort på fritida. Vibeke og jeg skrev hver våre deler, men har selvsagt kommet med innspill til hverandres kapitler og vi synes selv at resultatet har blitt både helhetlig og oversiktlig. Det aller verste i løpet av denne prosessen var korrekturlesingen, som kan tære på selv den mest tålmodige. Selvsagt blir man lei av å lese det samme gang etter gang, og selvsagt oppdager man ting som bør endres og forbedres ved hver eneste gjennomlesning :-) Heldigvis hadde vi en klar frist å forholde oss til, ettersom vi så det som vesentlig at boka skulle være i butikken ved semesterstart. Og det var den!

Foreløpig har vi ikke fått mange tilbakemeldinger, men vi går ut fra at det kommer etter hvert. Til å være første forsøk er vi ganske fornøyd, men det betyr ikke at det ikke finnes rom for forbedring. Ta gjerne kontakt med en av oss forfatterne om du har meninger om eller synspunkt på bokas tema og innhold. Førstkommende torsdag, 8. september, skal det være lanseringsfest på Akademisk Kvarter ved Universitetet i Tromsø. Alle er hjertelig velkommen dit!