søndag 14. februar 2010

Information literacy meets library 2.0 og litt om Google-generasjonen

Å lese bibliotekfaglig litteratur er en viktig og nødvendig del av jobben til alle bibliotekansatte. Synes jeg. Dessverre blir det ofte nedprioritert, og for å være helt ærlig, foretrekker jeg en god roman på sengekanten framfor en rapport om biblioteksystemer. Men av og til får jeg lest litt jobbrelevant litteratur. Nå i helga startet jeg på boka Information Literacy meets Library 2.0, redigert av Peter Godwin og Jo Parker. Foreløpig har jeg bare lest introduksjonen, men den virker absolutt lovende og nyttig. Med andre ord - jeg gleder meg (og kommer) til å lese resten. Boka kom ut i 2008, og i en digital verden i stadig endring er kanskje mye av stoffet allerede i ferd med å bli foreldet, men jeg satser på at den fortsatt har mye å bidra med.

Et av delkapitlene i introduksjonen tar for seg ''Google-generasjonen', altså unge mennesker som er vokst opp med, og har et naturlig forhold til, internett og digitale hjelpemidler. Svært mange av dagens studenter tilhører denne generasjonen. Det er derfor viktig at både vi på biblioteket og øvrig personale på universitetet setter oss inn brukeratferd og søke- og studiemønster til denne gruppen. En gruppe som selvsagt ikke er så homogen som vi liker å tro. Våre studenters digitale kompetanse er svært variabel, og det er ikke gitt at man er ekspert på å bruke informasjonen riktig, selv om man behersker de forskjellige verktøyene som er i bruk for å finne den. Som jeg har sagt til mine studenter i informasjonskompetansetimene: Selv om jeg behersker å bruke både hammer og sag, er det ikke gitt at jeg er i stand til å snekre sammen en brukbar sofa!

På side 5-6 i boka ramses det opp en rekke kjennetegn ved 'Google-generasjonen'. Jeg tar meg den frihet å oversette dem til norsk og ramse dem opp her:
 • De bruker internett og teknologi på en tilsynelatende naturlig og uanstrengt måte.
 • De forventer enkle søkegrensesnitt, som f.eks. hos Google og Amazon, som gir øyeblikkelige resultater.
 • Bibliotekets databaser må være tilgjengelig i deres læringsplattform, eller der de foretrekker å jobbe.
 • De synes bibliotekets databaser er for vanskelige, og har ingen interesse i å lære boolsk søking.
 • De liker samarbeid, teamarbeid og sosiale nettverk.
 • De navigerer nettet ved hjelp av prøving og feiling, og overser manualer og hjelpetekster.
 • Deres research er egenstyrt og ofte ikke-lineær, ettersom de tenker/er vant til hypertekst. Dette fordi de er vokst opp med PCer og videospill.
 • Multitasking er en livsstil og vi lever i en tilstand av konstant halv-oppmerksonhet.
 • De tror at det som er skrevet ned og tilgjengelig på internett må være korrekt.
 • De forholder seg til mikroinnhold: enkeltsanger, foto og blogg-tekster, og er enten forvirret over, eller uvitende om, de etiske sidene knyttet til innholdet de benytter seg av.
 • De vil heller klippe og lime innhold, enn å lese og forstå det de finner.

Grov forenkling selvsagt, men likevel noe å ha i bakholdet når vi bygger opp nye undervisningsopplegg, eller tilrettelegger informasjon til brukerne våre. [PS: Oversetting er vanskelig! Jeg anbefaler originalen til de som ikke skjønner punktene over!]

Information literacy meets Library 2.0. Edited by Peter Godwin and Jo Parker. London : Facet, 2008. ISBN 978-1-85604-637-4 (ib.)

torsdag 11. februar 2010

The World Shakespeare Bibliography onlineMånedens database: The World Shakespeare Bibliography online

Denne databasen ble bestilt inn i fjor etter ønske fra en av våre lånere. Den er en fantastisk kilde til litteratur for Shakespeare-interesserte. Du finner referanser til Shakespeare-relaterte artikler, samt teateroppsetninger og anmeldelser fra perioden 1960 og fram til i dag. Databasen oppdateres fire ganger per år, så nytt materiale kommer stadig til. Vil du for eksempel ha informasjon om en spesiell oppsetning av Richard III, produsert av Michael Grandage, er det en enkel sak å søke fram både hvem som var skuespillere og hvilke anmeldelser stykket fikk. Her er også enkelte norske oppsetninger inkludert. Du får imidlertid ikke tilgang til selve artiklene i fulltekst, så de må bestilles på vanlig måte via Bibsys/biblioteket.

Databasen er tilgjengelig for alle UBTs brukere. Er du student eller ansatt på UiT har du også tilgang hjemmefra via VPN. Ønsker du hjelp/mer informasjon er det bare å ta kontakt.