søndag 14. november 2010

Plagiatseminar ved UiT, 2010

12. november ble det avholdt et dagsseminar ved Universitetet i Tromsø. Tittelen var Hva er plagiat, og arrangører var U-vett, UB og Avdeling for utdanning. Ettersom studentplagiering var temaet, hadde vi fått inn en av de beste på området, nemlig Jude Carroll fra Oxford Brookes University i England. Hun blir beskrevet som en 'gudbenådet foreleser' og alle som har hørt henne kan ikke annet enn å være enige i dette. Hun holdt de rundt 60 deltakerne våkne og interesserte i over 3 timer, og kunne sikkert ha holdt på dobbelt så lenge uten at vi begynte å kjede oss.

Hennes hovedtese er at plagiat ikke skal handle om juss, moral og straff, men at hele tematikken må ta utgansgpunkt i læring og læringsprosesser. Plagiat er et vidt begrep som strekker seg fra misforståelser og feil referanseteknikk til alvorligere overtredelser av akademiske normer og juks. Mye kan gjøres for å forebygge plagiat på universitetet. For det første må vi slutte å være så naive av vi tror dette ikke er et særlig problem akkurat hos oss. For det andre må vi slutte å tro at studentene kommer til UiT som en homogen masse, fullt opplært i akademiske normer og tenkesett. Hvem er det som har ansvaret for å forme studentenes tanker og holdninger omkring plagiering? Er det universitetene? Er det de videregående skolene? Er det grunnskolen? Er det foreldrene? Riktig svar er Ja! Disse holdningene er ikke noe man blir født med. Det er heller ikke noe man lærer alt om på et 4-timers kurs på biblioteket. Det er en gradvis prosess som må jobbes med over tid.

Faglærere på universitet og høgskoler kan gjøre mye ved å se på egne kursopplegg. Lages det arbeidskrav og hjemme-eksamener som inviterer studentene til å finne svaret, snarere enn å lage svaret? (find versus make an answer!) I hvor stor grad oppfordres studentene til å kopiere forelesningsnotater heller enn å skrive sine egne? Bør man dele ut Powerpointen før/etter forelesninga? Vektlegges selve skrive- og forskningsprosesen, eller bare sluttresulatet? Jude Carroll har mange gode ideer om undervisningsstrategier og kursopplegg som gjør plagiering mindre aktuelt. Hennes foredrag burde vært obligatorisk på et hvert universitetspedagogisk seminar.

Etter Jude Carroll hadde Universitetsbiblioteket (ved undertegnede) en kort presentasjon av UBs undervisningsopplegg i informasjonskompetanse, der kildebruk og akademisk redelighet står sentralt. Dette kursopplegget er tilgjenglig for alle fakulteter som ønsker det, og kan holdes for enkeltfag eller større grupper, som for eksempel ex.fac. UB går gjerne i dialog og tilpasser kursene etter fagmiljøets ønsker.

Et at verktøyene i plagiatarbeidet ved UiT er Ephorus, et tekstgjenkjenningsprogram. UiT har campuslisens for dette, slik at det er tilgjenglig for alle fakulteter/institutter som ønsker det. Målet er å få flest mulig til å ta dette i bruk. Så langt er det bare Juridisk fakultet som bruker dette rutinemessig på alt av tellende innleveringer. På seminaret fortalte Kristin Johanne Bye fra Jurfak og Kjell Larsen fra U-vett om erfaringene så langt med bruk av Ephorus. Bye forklarte litt om hvordan bruken er på Jurfak, der det er studieadministrativt personale som gjennomgår resultatene fra Ephorus. Ved tvilstilfeller kalles et utvalg av fagpersoner inn. Antall saker har gått kraftig ned etter at Ephorus ble tatt i bruk, så det kan synes som om verktøyet også har en preventiv effekt.

Siste taler var Joakim Bakkevold fra Avdeling for utdanning. Han holdt et meget informativt innlegg om prosedyrene rundt plagiat- og juksesaker ved UiT. Han mener det bare er de groveste sakene som blir innrapportert til klagenemda, og at det nok er store mørketall. Noe som var nytt for meg var at også arbeidskrav faller inn under reglene for juks, så en student kan altså miste studieretten ved å jukse på et arbeidskrav. Interessant nok kan Bakkevold også fortelle at absolutt alle studentgrupper er representert i plagiatsakene, men at fag som i stor grad benytter hjemme-eksamen i særlig grad er representert. Internasjonale studenter er også overrepresentert, både på grunn av kulturelle og språklige utfordringer. Han poengterer også at sensorer og faglærere fortsatt må ha god nese for tvilsomme besvarelser, selv om man tar i bruk Ephorus.

Hele seminaret ble åpnet og avsluttet av prorektor for utdanning, Britt Vigdis Ekeli. Hun var til stede hele seminaret og hadde mange interessante tanker om temaet. Forhåpentligvis var dette vel anvendte timer for en travel prorektor.

Og lunsjen! Den må vi ikke glemme. Herlig tapasbuffet fra Tromsprodukt. Jeg kunne ha spist hele dagen :)

Som medarrangør er jeg veldig godt fornøyd med seminaret. Jeg skulle ønske flere vitenskapelig ansatte hadde tatt turen innom, særlig for å høre på Carroll sitt foredrag. Vi har imidlertid filmet alle innleggene, og Jude Carroll, generøs som alltid, har gitt oss lov til å legge ut videoen på seminarets vevside. Vi har som mål å la denne siden bli en slags ressursside for ansatte ved UiT, så følg med der framover. Filmene og annet materiale vil bli lagt ut i nærmeste framtid. Kom gjerne med kommentarer til seminaret, enten her på bloggen eller til noen av de andre involverte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar