tirsdag 15. juni 2010

Tralletrilling

For tiden er det hektisk aktivitet på KS-biblioteket. Vi er i ferd med å flytte 1400 meter tidsskrift til PJ-biblioteket. Noen har kanskje lagt merke til rekker av bibliotekarer som triller boktraller i korridorene. Det er litt av en jobb. På 2 dager har vi så langt flyttet A, M og N. Det høres kanskje lite ut, men utgjør et sted mellom 3-400 meter tidsskrift. Jeg tør ikke tenke på hvor mange kilo det dreier seg om!

Grunnen til at vi har tatt fatt på denne jobben er akutt plassmangel. Derfor må tidsskriftene (utelukkende avsluttede abonnement, samt eldre årganger) vike plassen for bøker. Vi vet at store deler av tidsskriftsamlinga vår allerede finnes elektronisk og dermed ikke behøver å fylle opp viktig hylleplass. Vi regner med å være ferdig i løpet av neste uke.

Neste steg blir så å flytte rundt på bøkene. Slik det ser ut per i dag vil antakelig kunst og språk/lingvisitkk få helt ny plassering i 2. etasje. I 3 etasje blir det også en del forskyvninger. Dette er imidlertid en jobb som ikke vil settes i gang før etter ferien. I mellomtiden beklager vi forstyrrelsene og håper at UB blir et enda bedre bibliotek etter dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar