fredag 5. juni 2009

Verdens miljødag

I dag, 5. juni, er det FNs internasjonale miljødag. Bibliotek er jo på mange måter en miljøvennlig tanke. Uten biblioteket ville forskere og studenter ha måttet kjøpe det de trengte av bøker og dermed bidratt til økt forbruk av f.eks. papir. I tillegg har vi de siste årene anskaffet stadig flere elektroniske dokumenter. Dermed kuttes verdens papirforbruk, hvilket er bra for skogene våre, og dermed kloden vi lever på. Elektroniske dokumenter trenger heller ikke pakkes inn og distribueres via fly/tog/bil. Bibliotekarer er dessuten kjent for å være ekstra spreke og miljøvennlige og sykler eller går gjerne til jobb, isteden for å ta bilen! (Den siste setninga er overhodet ikke basert på noe som helst vitenskapelig forskning, men passet fint inn, synes du ikke?)

Having said all this..... enhver som har vært innom KS-biblioteket i det siste har kanskje sett den store pleksiglass-søylen som står borte ved printerne. Denne skal vise hvor mye papir som blir liggende igjen etter våre brukere. Dette er papir som brukerne har skrevet ut, men som de tydeligvis ikke har bruk for. Papirbunken vokser fortere enn vi liker å innrømme. På NH-biblioteket regnet de ut at det i løpet av et år ble lagt igjen nesten 65.000 A4-ark. Det utgjør ca. et halvt TONN papiravfall i året! Selv om vi resirkulerer er dette tankevekkende. Det spekuleres i om vi bør begynne å ta betalt for bruk av printerne for å redusere papirsløsingen, selv om vi har som prinsipp at alt på biblioteket skal være gratis.

Gjør ditt beste for et bedre miljø. Tenk før du skriver ut! Og husk: Ti av ti trær foretrekker elektroniske tidsskrift.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar