fredag 12. april 2013

Lesegruppa: April 2013

Månedens artikkel var Meadow & Meadows "Search query quality and web scale discovery: A qualitative and quantitative analysis" fra 2012. (Prøv å si denne tittelen kjapt noen ganger!)
Selv måtte jeg ofre meg for skranketjeneste, så jeg kunne ikke delta på selv, men det rapporteres om godt oppmøte og god diskusjon og innledning ved kollega Torstein Låg.

Artikkelen analyserer søkestrenger i Summons ved Montana State university og ser på om implementering av nytt discovery-system har innvirkning på kvaliteten på brukernes søk. Temaet er svært viktig, synes jeg. Det er nødvendig for oss å forstå brukernes atferd i biblioteket og hvordan våre ressurser utnyttes, for å kunne utvikle våre tjenester på best mulig måte. Selve artikkelen var nok litt for overflatisk til at jerg vil beskrive den som spesielt nyttig, men den funket tydeligvis bra som grunnlag for videre diskusjon.

Meadow, K. og J. Meadow (2012). "Search query quality and web scale discovery: A qualitative and quantitative analysis". College & Undergraduate Libraries 19(2-4): 163-175.
DOI:10.1080/10691316.2012.693434

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar