torsdag 28. februar 2013

Lesegruppe: februar 2013

Lesesirkler er svært populært. De finnes i alle mulige varianter og alt fra motorsykkelhåndbøker til middelalderromanser leses og diskuteres med stor (eller litt mindre) iver. Også mange arbeidsplasser har gått i gang med lesesirkler. Her på UB Tromsø har vi forsøkt det en gang før (i løpet av mine 16 år på biblioteket), men det ble med forsøket. Nå har vi gitt oss selv en ny sjanse og startet opp en lesegruppe for bibliotekrelevant faglitteratur. Navn på lesegruppa er ennå ikke klart, men vi jobber med saken!

Vi møtes en gang i måneden - i arbeidstida, og i motsetning til vanlige lesesirkler er det verken vin eller kaker som er midtpunktet. Hva vi skal lese avgjøres ved "folkeavsteming" og første artikkel ut ble Andre Walsh: "Mobile Information Literacy: a preliminary outline of information behaviour in a mobile environment"

Artikkelen fra 2012 er basert på en liten kvalitativ undersøkelse (intervjuer med 5 personer).
Hovedtema er informasjonskompetanse, mobile teknologier og brukeratferd. Noen av funnene var:
  • Søking foregår overalt og når som helst
  • Søkene er korte og presise, kontekst- og gjerne stedsrelatert
  • Mobilsøk brukes til søk som ikke krever analyse/evaluering
  • Man vurderer kilden, heller enn informasjonen
  • Mobilen fungerer som en forlengelse av vår hukommelse

Etter en kort presentasjon tok vi for oss en håndfull tema vi anser som relevant for vår institusjon. Vi diskuterte blant annet om dette har betydning for UBs undervisning, hvilke forventninger våre brukere har til biblioteket og hvordan våre ressurser fungrer på mobile enheter.

Hoverformålet med lesegruppa er å ha en felles arena der vi diskuterer bibliotekfaglig litteratur og dermed prøver å heve kompetansen til den enkelte og samtidig forbedre bibliotekets tjenester. I tillegg er det en mulighet til å treffe kolleger på tvers av avdelinger, hvilket ikke skjer altfor ofte hos oss.

Vi anser første treff som vellykket og er meget spente på om noen dukker opp til neste lesegruppe!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar