fredag 18. februar 2011

E-bøkene kommer!

Vi får stadig flere e-bøker på UB. Jeg har tidligere omtalt referanseverkene fra Blackwell. I dag tenkte jeg å slå et slag for e-bøkene fra Oxford Scholarship Online. UB har kjøpt inn følgende samlinger: Business and managment, Classical studies, Economics and finance, Law, Linguistics og Literature. Vi har fulltekst-tilgang til alt som er gitt ut i disse samlingene fra ca. 2007 og fram til 2011. (Unntaket er Law, der vi bare har tilgang til bøker fra 2009 og 2010.) Tilsammen snakker vi om over 1000 e-bøker, alle sammen fra Oxford University Press.

Alle bøkene er tilgjengelige via Bibsys, eller direkte fra Oxford Scholarship Online. Husk bare på at du må være logget på VPN om du ønsker tilgang utenfor campus.

Tidligere har det vært problematisk å skrive ut kapitler fra e-bøker, men de fleste praktiske sider ved e-bokproblematikken er nå mye enklere å forholde seg til. Bøkene fra Oxford er meget enkle i bruk. Man kan laste ned kapitler til egen PC eller skrive ut de kapitlene man trenger. Man kan eksportere referanser til for eksempel EndNote og man kan kopiere avsnitt over i egne dokumenter om man vil. I tillegg kan man selvfølgelig lese bøkene på PC/Mac eller på en iPad/Samsung Galaxy eller lignende tablet.

Fordelene ved e-bøker er mange. Hele boka er søkbar. Det betyr at du kan få treff på ganske detaljerte søk. Den er også tilgjenglig for deg 24 timer i døgnet og vil aldri være utlånt! Kom gjerne med tilbakemeldinger til oss på biblioteket om du har kommentarer til dette med e-bøker. God bok!

Business and managment
Classical studies
Economics and finance
Law
Linguistics
Literature

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar